Mål

Våra mål

Buffertspar - 200 000 kr
Vi kommer inte att ha hela beloppet på ett sparkonto. Vi siktar på att ha 75 000-100 000 kr på ett sparkonto. Resterande pengar kommer vi investera i tillgångar i låg risk och som vi snabbt kan få tillgång till. Vad det kommer vara vet vi inte än.

Sparkvot - 25 % (15 250 kr)
Just nu amorterar vi 5 870 kr per månad och vi har samtidigt satt av 1 300 kr/månad till spar och ISK. Det innebär att vi under första halvåret haft en sparkvot på 14,7 %. För att klara av 25 % i sparkvot ska vi spara ytterligare 8 100 kr per månad.

Utdelningar - 25 000 kr/mån
Vi vill få en extra inkomst genom utdelningar. Men då det tar tid att bygga upp en utdelningsportfölj har vi valt att ha delmål för att målet inte ska känna alldeles för avlägset. Vårt långsiktiga mål innebär en portfölj på cirka 7,5 mnkr och som direktavkastar 4 % per år.

Listar nedan de första utdelningsmålen som vi har. Utdelningsmålen utgår i från snitt/månad och inom parantes portföljvärde om portföljen ger en utdelning på 4 %.

100 kr (30 tkr)
250 kr (75 tkr)
500 kr (150 tkr)
1 000 kr (300 tkr)

Kapital till hyresfasigheter
Det här målet är inte helt enkelt att spara ihop till. Jag jobbar idag inom fastighetsvärlden och har således erfarenheter från att driva fastighetsbolag. Dock vill både jag och min fru driva företag ihop och skulle vilja köpa hyresfastigheter själva. Det här är vår stora dröm som vi delar och ett långsiktigt mål som vi hoppas att vi uppnår.

Tycker själv att det ska bli spännande att göra uppföljningar på våra mål för att se vår ekonomiska resa. Tänkt att stämma av detta vid varje månadsskifte.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Årssummering

Sålt telia och ncc

Vårt buffertmål