Månadssammanställning september

Då var det dags för månadens höjdpunkt. I alla fall för mig  - månadssammanställningen. :)

Den här månaden har vårt egna kapital ökat. Jämfört mot föregående månad så ökar vi nästan med 19 000 kr och har ett EK på 819 156 kr.
Vår soliditet är ett annat mått som vi tittar på. Det visar hur stor del av våra tillgångar som är finansierat med eget kapital, resterande är således finansierat med lånat kapital. Vårt mål är att öka den genom sparande och amortering och årets mål är 20 %. Även soliditeten har ökat något jämfört mot föregående månad. Från 17,9 % till 18,2 %. I tillgångar ingår vårt sparande, hus och bil. I skulderna ingår huslån och studielån. Har inte räknat in våra pensionspengar.Det sista måttet som vi tittar på är utvecklingen av portföljvärdet. Här har vi under månaden gjort en del förändringar. Vi har sålt av en hel del fonder och placerade en del av pengarna från försäljningarna till buffertkontot. Nu är vi nått ett av våra delmål i bufferten, nämligen 50 000 kr och vi kommer framöver att fokusera mer på sparandet till våra aktie- och fondkonton. Men därav att vårt portföljvärde minskar från 60 000 kr till 32 840 kr. Å andra sidan så ökade vi buffertkontot från 12 000 kr till 50 000 kr under månaden. Nu känns det som att jag kan sova lite bättre om natten.

Kommer uppdatera portföljen inom kort.

Hur gick månaden för er?

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Årssummering

Vårt buffertmål

Spartips